Vikten av att vattna granen

GLÖM INTE ATT VATTNA GRANEN UNDER JULEN!

I den här filmen ser man en jämförelse mellan en gran som vattnats kontinuerligt med en gran som stått utan vatten i 4 veckor. Granarna antänds med en tändsticka när filmen börjar. En torr gran brinner med extrem hastighet och intensitet som man kan se i filmen. Notera att filmen är i realtid!

Lite tips för att hålla din julgran säker i jul:

- Välj ett friskt träd med färska, gröna barr som inte faller av vid beröring.

- Omedelbart innan du placerar granen i foten, skär det 5 cm från botten av stammen; detta hjälper granen att absorbera vatten. Om den skurna ytan får torka, minskar det vattenupptagningen.

- Håll alltid trädet välvattnat. Se till att du kontrollerar vattennivån i foten dagligen.

- Se till att trädet är minst tre meter från någon värmekälla (t.ex. radiator, ljus, eldstäder eller lampor).

- Använd endast julgranslampor som är CE-märkta. Se till att glödlampor, kablar och anslutningar inte går sönder eller skadas på något sätt.

- Stäng alltid av julgransbelysningen innan du lämnar hemmet eller går och lägger dig.

- Använd inte levande ljus i julgranen.

- Vattna julgranen tills det är dags att slänga den. Kolla med din kommun om det finns någon möjlighet att återvinna granen.

Ps. För oss riktiga brandnördar kan nämnas att julgranens HRR peakar på lite över 7 MW efter ungefär 25 sekunder!