Vi är brandkonsulter

Vi projekterar brandsäkra hus

VERIFIRE är erfarna brandkonsulter med framåtanda, hög tillgänglighet, engagemang och snabba, högkvalitativa leveranser. 

VERIFIRE är ett bolag som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd. Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer. Vi utför kontroller av brandskydd i befintliga och nya byggnader och bistår verksamheter i samband med förvaltningsskedet. Vårt mål är att du som kund ska få ett anpassat brandskydd efter dina önskemål samtidigt som du får en anläggning som uppfyller myndighetskraven. Helt enkelt, vi ser till att ditt brandskydd är anpassat och verifierat mot gällande brandkrav. Det är därför vi kallar oss VERIFIRE.
Begär offert

Kontakta oss för gratis offert

Har byggnadsnämnden i samband med ditt bygglov krävt ett brandtekniskt utlåtande eller en brandskyddsbeskrivning? Då har du kommit rätt.
Ta hjälp av en av våra kompetenta brandkonsulter eller om du har frågor om våra tjänster så kontakta oss via formuläret eller ring oss direkt så återkommer vi med en prisuppskattning. Vi hjälper till i alla typer av bygglovsärenden, stora som små.


Telefon

VÅRA TJÄNSTER

Brandlarm

Byggnadstekniskt brandskydd

Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar i enlighet med de brandkrav som beskrivs i Boverkets Byggregler (BBR) i byggprocessens alla olika skeden från programhandling till bygghandling och slutlig relationshandling.

Analytisk dimensionering

Analys

Vi genomför projektering enligt både förenklad och analytisk dimensionering. Vi har möjlighet att utföra brand- och personsimuleringar, strålningsberäkningar vid tätt placerade byggnader, ventilationsberäkningar vid fläktar i drift, m.m.

Brandkonsulter

Utförandekontroll

Vi genomför kontroller av det utförda brandskyddet. Under utförandeskedet erbjuder vi även vårt stöd på byggarbetsplatsen. Vår erfarenhet är att många utförandefel går att förhindra genom brandkonsultens delaktighet i hela byggskedet.

Brandfarlig vara

Riskbedömningar

Vi genomför riskutredningar för områden som är placerade vid riskfyllda verksamheter och transportleder för farligt gods så att hänsyn kan tas till detta i samhällsplaneringen. Vi utför även riskbedömningar enlig Lagen om Brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Verifiera

SAK 3

Då byggherrens egenkontroll inte anses tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig brand (SAK3) ska verifiera att samhällets brandkrav uppfylls. Vi erbjuder certifierad kompetens enligt den högsta
certifieringsklassificeringen.
SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

SBA

Vi hjälper företag och föreningar med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vi inventerar och kartlägger ditt brandskydd som sedan utgör framtida underlag för ditt SBA.

Industribrandskydd

Klassningsplaner

Platser inom en verksamhet där explosiv atmosfär kan uppkomma, antingen från gas eller från damm, ska identifieras, beskrivas och bedömas i en klassningsplan.Vi upprättar klassningsplaner enligt SVRFS 2004:7 och AFS 2003:3

Utrymning

Utrymningsplaner

Vi levererar utrymningsplaner med standardiserade symboler och utformning enligt Svensk Standard SS 2875:2019 för att din utrymningsplan skall uppfylla dagens krav på en utrymningsplan.

PROJEKT

Medborgarhuset

Totalrenovering av Medborgarhuset på Södermalm

Sveavägen 44

Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad på Sveavägen. Löpande Hyresgästanpassningar.

Sperlingens Backe 47

Totalrestaurering av 30-talsfastighet för kontor, restaurang och handel.