VERIFIRE tecknar ramavtal för brandkonsulttjänster!

Vi kan stolt presentera att vi har tecknat ramavtal med Signalisten för brandkonsulttjänster. 

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med deras helägda dotterbolag Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten ca 4000 lägenheter och knappt 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.