Var med och delta i utrymningsförsök

Avdelningen för brandteknik vid Lunds universitet och Brandskyddslaget genomför, med finansiering av Brandforsk, en studie avseende utrymning genom inåtgående dörrar för att studera:

  • Hur påverkar rumsgeometrin risken för köbildning framför en utrymningsdörr?
  • Hur påverkar dörrens slagriktning risken för köbildning?
  • Hur påverkar persontätheten risken för trängsel?

Nu söker vi Dig som vill vara med och delta i utrymningsförsök där ovanstående aspekter kommer att undersökas. Försöken bedöms ta ca 3 timmar och kommer att genomföras i centrala Stockholm lördagen den 6/5 2023.

Vid försökstillfället kommer Du att tillsammans med övriga försökspersoner röra dig mot och genom en dörröppning mellan två större lokaler. Du kommer att gå både med och mot dörrens slagriktning beroende på det aktuella scenariots förutsättningar.

Under försöken bjuds på kaffe och enklare fika. Som tack för medverkan erhålls även ett presentkort på 500 kr. Som deltagande forskningsperson kan du när som helst avbryta ditt deltagande. Besök Brandforsks hemsida, www.brandforsk.se, för mer information om projektet.

Detta är en intersseanmälan och då vi eftersträvar en bred representation vid försöket, så kommer vi välja ut deltagare utifrån de intresseanmälningar vi fått in. I nästa steg får de utvalda deltagarna ytterligare information om försöket samt vilken plats försöket kommer genomföras på. När du mottagit mer information får du ta ett nytt beslut vidare du vill delta eller ej.

För att du ska kunna delta i försöket måste du vara minst 18 år, vara fullt frisk och kunna förflytta dig inom en byggnad obehindrat på egen hand.
 
Du kan inte delta om du har någon kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning som innebär att du behöver assistans av annan person. Du kan inte heller medverka om du inte kan förflytta dig utan hjälpmedel såsom rullstol, kryckor, rullator eller liknande.

Anmäl dig här