Välkommen till Brandskydd 2022 i Stockholm den 23-24 November

Brandskydd 2022 är Sveriges största mötesplats och konferens och det självklara forumet för brandkonsulter, räddningstjänster, leverantörer och alla som på något sätt arbetar med byggnadstekniskt- och förebyggande brandskydd. På Brandskydd får du möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter.

Under två dagar kommer det att diskuteras och presenteras nyheter och trender från branschen.

Årets program på Brandskydd 2022

• Ett hållbart samhällsbyggande
• Möjligheternas byggregler
• Inträffad händelse - Brand i utvändig träkonstruktion Lone, Norge
• Trähusbyggande ur olika perspektiv
• Inspirationsföreläsare Magnus Penker
• Nya lagringsmöjligheter kräver nya skyddsmetoder
• Återbruk av produkter med brandtekniska egenskapskrav
• Utveckling kring drönare och robotar inom räddningstjänsten
• Brandforskprojekt ”Brandskydd för särskilt riskutsatta”
• Brandskydd i ytterväggskonstruktioner – Praktiska erfarenheter, från projektering till utförande


Källa: https://brandskydd2022.se/