Utlåtande om SBF 504:1 och kravnivån på trycksatta stigarledningar.

Med detta utlåtande vill Brandkonsultföreningen förtydliga att det på ett antal punkter i SBF 504:1 ställs en kravnivå som bedöms vara högre än den som anges i BBR 5:733 om stigarledningar. Utlåtandet har arbetats fram av Pär Hansson på FSD och Axel Mossberg på Bengt Dahlgren Brand & Risk.


Utlåtande om SBF 504_1 från Brandkonsultföreningen