Sugen på brandingenjörsprogrammet? Ansök senast 19 April

Brandingenjörsutbildningen ger en unik kombination av kompetenser inom brand och brandteknik, riskhantering, byggnadsteknik och räddningstjänst.

Brandingenjörer är brandskyddsexperter och mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Som brandingenjör utgör du en viktig del för hur väl detta lyckas, både genom olycksförebyggande arbete och för att mildra konsekvenserna när oönskade händelser inträffar. Bränder, kemikalieolyckor och trafikolyckor är exempel på händelser där du som brandingenjör ska ha kunskap för att kunna agera. Efter utbildningen kan du välja vilka frågor vill du jobba med. Du kan arbeta inom räddningstjänsten, industri, försäkringsbransch, vid statliga myndigheter och brandkonsult.

Se filmen om vad en brandingenjör arbetar med.

SISTA ANMÄLNINGSDAG -  19 ARPRIL