Skyltar för Handbrandsläckare

VERIFIRE har skrivit ett expertinlägg åt Skyltcentralen där vi redogör för vem som har ansvaret för att släckutrustning finns tillgänglig och hur skyltning av handbrandsläckare och annan släckutrustning i lokaler ska utföras. 

Läs hela inlägget på skyltcentralen.