ROT-Priset 2021 - VERIFIRE bland nominerade

Årets ROT-pris-nomineringar är klara.

VERIFIRE har projekterat och kontrollerat brandskyddet i två av de sex finalisterna: Medborgarhuset och Gasverket Hus 8. Detta är ett bevis på att kulturvärden i byggnader kan tillvaratas och samtidigt utformas med ett fullvärdigt brandskydd.

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad.

Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen.


Gasverket Hus 8

Det gamla reningshuset, Hus 8 i Gasverket, uppfördes som en del i den ursprungliga anläggningen som ritades av Ferdinand Boberg. Byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket inneburit att renoveringsarbetet har behövt förhålla sig till dess befintliga utformning.

Då byggnaden tidigare varit en verksamhet för rening av kolgas som producerat miljöfarligt avfall har omfattande sanering föregått renoveringen för att byggnaden ska kunna tas i bruk. Ytterväggar och fönster har renoverats skonsamt för att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Invändigt har de ursprungliga takstolarna bevarats, liksom gångbryggor och befintliga stegar till lanterninen. Projektet har lagt stor vikt vid en god och säker arbetsmiljö, liksom att uppfylla de högt ställda miljökraven. I dag inrymmer fastigheten Berghs School of Communication, men dess inbyggda flexibilitet gör att även andra typer av verksamheter kan bedrivas här i framtiden.Medborgarhuset

Medborgarhuset har byggts till och renoverats för att på ett bättre sätt kunna vara en tillgänglig och öppen mötesplats för alla. De två tillbyggnaderna binds genom två inglasade ljusgårdar samman med den ursprungliga huskroppen. Glastaket gör att ljuset når lokalerna längre in i huset och genom tillbyggnaderna har huset fått ytterligare 3 000 kvadratmeter flexibel lokalyta.

Ett av projektets fokus och även den största utmaningen har varit att genomföra nödvändiga förbättringar utan att det påverkar husets kulturhistoriska värden. Genom en ny gemensam entré från Medborgarplatsen och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan, samt inre promenadstråk kan besökarna röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna och de allmänna ytorna. Medborgarhuset ingår i ”projekt Södermalms hjärta” där visionen har varit att göra Medborgarplatsen med omnejd till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass.Källa: Stockholms Byggmästareförening