Personantal i byggnader - Vilket antal skall det stå på skylten?

Vet du hur många personer som får vistas samtidigt i din lokal? 

VERIFIRE har skrivit ett inlägg åt Skyltcentralen som redogör för vilka tekniska förutsättningar som gäller för att ett visst antal personer ska få vistas i en lokal. 

Det finns många faktorer som avgör hur många personer som får vistas i en lokal. Vid en brand eller annan oönskad händelse ska alla kunna utrymma tillräckligt snabbt och säkert från byggnaden. Därför kan de tekniska förutsättningarna begränsa hur många som samtidigt får vistas i byggnaden eller lokalen. 

Har du exempelvis en inåtgående dörr i en utrymningsväg, får ni aldrig vara fler än 30 personer i lokalen även om ni har plats för fler.

Läs hela inlägget här