Olycksutredning Polarbrödfabriken

Många bidragande orsaker bakom branden i Polarbröds fabrik

I slutet av augusti 2020 drabbades bageriet Polarbröd i Älvsbyn av en stor brand som totalförstörde hela fabriken. MSB beslutade att utreda branden genom en olycksundersökning, som nu är klar.

– Det var en omfattande brand som var viktig att utreda så att flera kan lära sig av händelsen, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

MSB samlar in olycksutredningar och i vissa fall genomför vi även sådana där det kan finns ett nationellt intresse. Syftet är att dra lärdomarna av en händelse och bidra till utveckling av brandskyddet i olika anläggningar. MSB undersökte branden i Polarbröds fabrik i Älvsbyn för att kunna kartlägga brandförloppet och brandskyddets utformning.

– Det finns många bidragande orsaker till att branden kunde sprida sig från en liten glödbrand till en totalskada på byggnaden, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

Olycksundersökningen visar bland annat:

  • Bageriet har byggts till i etapper under många år och det ledde till slut att lokalen var en enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter. Enligt gällande bygglagstiftningen ska brandsektioner som är större än 5 000 kvadratmeter ha sprinkler. Det saknades i detta fall.
  • Utredningen visar på vikten av att se på hela byggnaden vid förändringar, att lära av mindre tillbud och följa med i den tekniska utvecklingen kring olika tekniska brandskyddslösningar.
  • Det har blivit tydligt i utredningen hur viktigt det är med tekniska system som tidigt kan upptäcka även små bränder och släcka dem i ett tidigt skede. Speciellt behövs det i svåråtkomliga utrymmen som innehåller brännbart material. Här är installation av automatiska släcksystem en åtgärd som säkerställer att en brand kan släckas automatiskt utan att personalen behöver riskera något.
  • Branden orsakades av att brännbart material antänts i en ugn, något som också har hänt tidigare, men då har personalen upptäckt branden tidigt och kunnat släcka. Bageriet saknade tekniska lösningar som hade kunnat upptäcka och släcka det brinnande materialet innan det kommit ut ur ugnen. Den här gången följde den lilla branden med transportbanden vidare i bageriets olika delar.