Nya krav på brandskydd för höga träbyggnader

Höga träbyggnader blir allt vanligare, men eftersom trä är brännbart finns det risk för att konsekvenserna blir omfattande om olyckan är framme. ”Vi ser positivt på utvecklingen av byggnader med förnyelsebart material som kan minska klimatavtrycket. Våra nya brandskyddskrav syftar till att både minska risken för stora skador och den negativa miljöpåverkan som en brand för med sig, säger Anna Dahlström, riskingenjör på Länsförsäkringar.”

Dagens byggregler innehåller få krav för att skydda själva bygganden från skador och det finns inga begränsningar, oavsett byggmaterial, som reglerar hur högt ett hus får vara. Länsförsäkringars utökade krav på brandskydd gäller för byggnader med brännbar stomme som har fyra våningsplan eller fler. Kraven vänder sig till byggherrar, fastighetsägare och brandkonsulter och ska tillämpas i byggnadens projekteringsskede.

De utökade kraven arbetades fram efter att bland annat byggbranschen och Boverket efterfrågade vilka krav som försäkringsgivare ställer för nybyggnation av höga byggnader i trä.

– Många tror att man får ett bra brandskydd för sin byggnad om man följer Boverkets Byggregler utan att veta att myndigheternas krav främst fokuserar på att skydda människor. Givetvis är det viktigast att ingen människa skadas till följd av brand men vi vill också att de byggnader som uppförs är så motståndskraftiga som möjligt och långsiktigt hållbara, säger Anna Dahlström.

Fakta om Länsförsäkringars nya krav

  • De nya kraven gäller för byggnader med brännbar stomme som har fyra våningsplan eller mer och som projekteras från den 1 januari 2023.
  • Det kan finnas lokala tillämpningar eftersom det är upp till varje lokalt länsförsäkringsbolag att fatta beslut om försäkring kan erbjudas för dessa byggnader eller inte.
  • Alla byggnader och projekt är unika. Vilka krav som blir aktuella i det enskilda fallet avgörs efter en risk- och konsekvensanalys och i samråd med aktuellt länsförsäkringsbolag.
  • Det är viktigt att byggherren/byggbolaget tillsammans med sin brandkonsult kontaktar Länsförsäkringar så tidigt som möjligt i byggprocessen.


Läs mer här (pdf)