Ny vägledning om brandkraven i AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning

Vägledningen är framtagen av Sveriges Brandkonsultförening, BRA, i syfte att tolka och göra vissa förtydliganden utifrån föreskrifterna i Arbetsplatsens utformning, APU (AFS 2020:1). Vägledningen är avsedd att utgöra stöd vid projektering utifrån kraven i AFS 2020:1. Dokumentet riktar sig i första hand till brandprojektörer, men kan också utgöra stöd för andra aktörer inom branschen.

Vill du att vi på VERIFIRE kommer och berättar mer om hur kraven påverkar dig så kontakta oss på verifire.se/kontakt.