Jesper Kjellström förstärker VERIFIRE

Den 12 april börjar Jesper Kjellström sin anställning hos VERIFIRE.

Jesper är utbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering och har arbetat i över tre år som brand- och riskkonsult. Förutom sina erfarenheter inom brandskyddsprojektering kommer Jesper att bidra med sin kompetens inom riskhantering bl.a. genom att arbeta med riskbedömningar som relaterar till farligt gods i planprocessen samt med riskbedömningar enlig Lagen om Brandfarliga och explosiva varor.

Jesper är en oerhört duktig konsult som alltid levererar en produkt av högsta kvalitet och vi är superglada att Jesper har valt VERIFIRE.

Välkommen att kontakta Jesper.