Hur ska Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning tolkas?

Sedan den 1 januari i år gäller Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning. En nyhet är de skärpta reglerna kring tillgänglighet, utrymning och brandskydd. 

Igår föreläste Rickard Lindberg om de nya kraven för ett arkitektkontor. 

Har du frågor om hur de nya kraven påverkar ditt projekt så är du välkommen att kontakta oss på VERIFIRE.

verifire.se/kontakt