Henric Mattsson till VERIFIRE

Den 1 november börjar Henric Mattson sin anställning hos VERIFIRE. 

Henric har arbetat 5 år som brandkonsult i mellanstora och stora konsultbolag. Henric har bred kompetens inom brandskyddsprojektering och utvecklat goda kunskaper inom analytisk dimensionering med bl.a. brand- och utrymningssimuleringar samt verifiering av fläktar i drift system. Är lösningsorienterad och en mycket allsidig brandkonsult som är populär hos sina beställare.

Välkommen att kontakta Henric.