Fungerar din utrymningsväg trots snö och is?

I stora delar av landet har det snöat en hel del den senaste tiden. Vintern har äntligen blivit en vit vinter. Årstiden påbjuder tända ljus och sköna brasor. Bränder sker och brandskyddet måste fungera, oavsett årstid och väderlek.

För dig som måste utrymma

En viktig utmaning i det systematiska brandskyddsarbetet är att anordna utrymningsvägar så att inget är i vägen vid en eventuell utrymning. En viktig del är att dörrar ska gå att öppna.

I en situation med riklig nederbörd i form av snö kan utrymningsdörrar lätt bli omöjliga att öppna på grund av utebliven snöröjning på utsidan eller uppskottade snövallar. Det kan även finnas utrymningsvägar som anordnats utomhus, till exempel över ett hustak. Här måste det också skottas.

Se till att räddningstjänsten kommer fram

Det jätteviktigt att se till att räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon och utrustning skottas och är framkomliga trots snön. Är det dessutom isigt behöver man se till att det sandas.

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens ansvar att se till att detta kontrolleras och vid behov åtgärdas.

- Snön får inte bli ett hinder i händelse av en brand. Det gäller vid såväl utrymning som räddning och släckning.

Att tänka på vid snöröjning!

  • Räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon ska vara snöröjda och vid behov sandade.
  • Ytan utanför dörrar i fasad som är utrymningsväg ska snöröjas, se till att inga snövallar blockerar eller hindrar dörrarna från att öppnas.
  • Yttre utrymningsvägar och utrymningstrappor ska snöröjas.
  • Rökluckor ska snöröjas så att de går att hitta och kan användas.

Källa: SSBF