Antalet döda i bränder fortsätter att minska

Enligt preliminär statistik från MSB dog 82 personer i bränder i Sverige i fjol. Trenden visar att risken att omkomma i brand fortsätter att minska. De senaste fyra åren har det varit färre än 90 personer som årligen omkommit i bränder. Det är de lägsta siffrorna sedan 1999 när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, började publicera löpande dödsbrandstatistik.

Förra året omkom 82 personer i bränder, 2020 omkom 89 personer, 2019 var det 78 personer och 2018, 69 personer. Siffrorna kan jämföras med åren 2001-2003 då 154, 158 respektive 162 personer omkom.

– Jag tycker att sifforna är anmärkningsvärda med tanke på att befolkningen dessutom ökar och att vi är 1,5 miljoner fler i Sverige idag än för 20 år sedan, säger Ville Bexander, expert och brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Brandvarnare räddar liv

En stor del av dödsbränderna sker i bostäder. Brandskyddsföreningen har därför konsekvent lyft frågan om hur man kan brandsäkra sitt hem. Redan 2006 lanserade Brandskyddsföreningen konceptet ”Brandsäkert hem” vilket skapade stor uppmärksamhet kring brandskydd i bostäder.

Enligt Brandskyddföreningens analys beror en stor del av minskningen av antalet döda i bränder på att allt fler hushåll har brandvarnare. Förekomsten av fungerande brandvarnare har ökat från 60 procent år 1996 till 88 procent år 2018.

– Att allt fler hushåll har brandvarnare samtidigt som dödsbränderna minskar är ingen slump. Vi ser det som ett bevis på att brandvarnare är en effektiv brandskyddsåtgärd i bostäder. Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att man blir uppmärksammad i ett tidigt skede så man hinner agera innan branden sprider sig. Det är när man sover som man är som mest försvarslös mot rök och brand – och då är brandvarnaren en bra livförsäkring. Trots det saknar fortfarande uppemot en halv miljon hushåll en fungerande brandvarnare, säger Ville Bexander.

Även förekomsten av handbrandsläckare i bostäder har stadigt ökat – från 29 procent 1996 till 68 procent 2018. Att få en tidig varning från brandvarnare och släcka en begynnande brand med en handbrandsläckare ger ett gott brandskydd för de allra flesta. Brandskyddsföreningen fortsätter kampen mot dödsbränderna. Att äldre är överrepresenterade i dödsbrandstatistiken vittnar om att det finns mycket kvar att göra. För personer som inte kan utrymma sin bostad på egen hand krävs ytterligare brandskyddsåtgärder.

– Att det inte finns någon plan för hur brandskyddet ska lösas för denna grupp är oacceptabelt. Regering och ansvariga myndigheter måste omedelbart ta tag i denna fråga. Vi måste ge de mest sårbara det brandskydd de behöver, säger Mats Björs, Generalsekreterare Brandskyddsföreningen.

Källa: Brandskyddsföreningen