Så anlitar du rätt kompetens

När du anlitar en brandkonsult, hur vet du att den kan sin sak? Att det är rätt kompetens du får? Har företaget där konsulten arbetar tillräcklig kompetens och struktur?

Det enklaste, och många gånger det bästa, är att fråga personen du planerar att anlita. Titta på utbildningar och tidigare liknande projekt i ett CV, samt be om referenser och fråga dessa om konsultens kompetens. Naturligtvis är det också viktigt vilket företag brandkonsulten jobbar på. Här kan du fråga efter bland annat om företagets kvalitet, kompetensrutiner, storlek och erfarenhet av projekt som liknar ditt. Många gånger kan kompetensen styrkas med en certifiering.

Sveriges Brandkonsultförening har tagit fram en vägledning för dig som vill anlita en brandkonsult. Läs mer på deras hemsida.