Framkomlighet och utrymning med hjälp av räddninstjänsten

I den här filmen beskriver Storstockholms Brandförsvar vad man bör tänka på för att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet vid räddningsinsatser.

I filmen beskrivs även vilka krav som finns på uppställningsplatser när räddningstjänstens höjdfordon används som en del av utrymningsstrategin av en byggnad.